oznaczenie sprawy: ZPM1.26.1.2022

 
Zamawiający:
Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 W Gliwicach  
 

 

Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach, w budynku przy ul. Wiślanej 12 w Gliwicach - etap II.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 349 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Koprucka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)