Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli_ZUS_2022

protokół kontroli

Protokól kontroli doraźnej w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2022

protokół kontroli

Kontrola sanitarna interwencyjna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2022

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2022

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach_2022

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2022

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2019

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach_2019

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach_2019

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2019

protokół kontroli

Kontrola sprawdzająca PPIS w Gliwicach w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2019

protokól kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2019

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2019

protokół kontroli

Kontrola realizacji akcji powszechnej deratyzacji w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach

protokól z kontroli

Kontrola realizacji akcji powszechnej deratyzacji w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach

protokół z kontroli realizacji akcji powszechnej deratyzacji

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach_2018

protokół kontroli

Kontrola roślin na gruntach położonych w Gliwicach przy ul. Młodopolskiej 4_2018

protokół kontroli roslin

Kontrola roślin na gruntach położonych w Gliwicach przy ul. Wiślanej 12_2018

protokół kontroli roślin

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach_2018

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2018

protokół kontroli

Wizytacja PPIS w Gliwicach w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach_2017

protokół wizytacji

Kontrola roślin na gruntach położonych w Gliwicach przy ul. Młodopolskiej 4_2017

protokół kontroli roślin

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu_2017

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2017

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2017

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Gliwicach_2017

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2016

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach_2016

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Gliwicach_2016

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2016

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach_2015

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2015

protokół kontroli

Wizytacja PPIS w Gliwicach w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwiach_2015

protokół z wizytacji

Wizytacja PPIS w Gliwicach w Przedszkolu Miejskim nr 33 W Gliwicach_2015

protokół wizytacji

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Gliwicach_2015

protokół kontroli

Kontrola sanitarna w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Gliwicach_2015

protokół kontroli

Kontrola dotycząca oceny stanu sanitarnego Przedszkola Miejskiego nr 33 w Gliwicach_2014

protokół kontroli